17  Benign Tumors

benign
tumor
Published

June 6, 2024

17.1 Adenoma

Tubular Adenoma

Sesile Polyp, Flat Tubular Adenoma

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Polyp with Stalk